Sztandar

 
 
 
 
 
 

Energetyka ma sztandar

 

W Bazylice Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowej poświęcono sztandar organziacji zakładowej NSZZ "Solidarność" Energetyka Lubin. Poświęcenia dokonał ksiądz prałat Wiesław Migdał oraz Ksiądz Prałat Marian Kopko.

W uroczystościach w Krzeszowie wzięli udział przedsatawicele organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" z Energetyki Lubin, WPEC Legnica, ZG Rudna  oraz przedstawicele Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" z przewodniczącycm Bogdanem Orłowskim na czele. Byli obecni również wiceprezes Spółki Ryszard Jaśkowski oraz radni sejmiku samorządowego Dorota Czudowska i Krzysztof Skóra.

Podczas mszy świętej ksiądz Migdał mówił do zebranych związkowców: -

 Nie lękajcie się musicie być mocni wiarą, tak jak Solidarność "walczyła" w latach osiemdziesiatych tak i teraz musi stać na straży wiary, musi stać na straży ludzi pracy, któym obecnie żyje się coraz gorzej.

Na zakończenie do zebranych przemówił Bogdan Orłowski

 - Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w tej pięknej uroczystości, ale najbardziej dziękuję wam drodzy przyjaciele z Solidarnosći Energetyki skupionych przy tym pięknym sztandarze. Dziękuję naszym przyjacielom księżom za poswiecenie sztandaru. Sztandary są pięknym wyrazem zewnetrznej miłości i odwagi poprzez wypisywanie słów Bóg Honor i Ojczyzna. Wy na swoim sztandarze umieściliście postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który poprzez swoje życie "Zło dobrem zwyciężał".  I my musimy teraz udowodnić, że tak jak ksiadz Jerzy możemy pracować dla dobra naszego, dobra Związku i Polski.