O nas

O nas

     KOMISJA ZAKŁADOWA                                                                    Głogów14-03-2014 r.

          NSZZ ”Solidarność” „Energetyka” Spółka z o.o.

                   ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

                                  Lubin

 

W wyborach przeprowadzonych dnia 14.03.2014r. podczas Zakładowego Zebrania Delegatów

NSZZ „Solidarność” „Energetyka” Sp. z o.o. ustalony został Skład Osobowy Władz Związku.

Komisja Zakładowa

 

    Ratka Jarosław                                       - Przewodniczący KZ

    Tatuśko Eugeniusz                                  - Wiceprzewodniczący KZ - W1

    Nonas Krzysztof                                      - Zastępca Przewodniczącego KZ- ES

    Gierczak Mieczysław                               - Zastępca Przewodniczącego KZ -E3  

    Rogalski Zbigniew                                   - Zastępca Przewodniczącego KZ- E4

    Jenda Tadeusz                                         - Zastępca Przewodniczącego KZ- E3

    Grześ Krzysztof                                       - Sekretarz KZ

    Roicki Tomasz                                         - BZ

    Janicki Dawid                                          - E1

    Wydruk Anna                                            - E2

    Woźniak Ewa                                           - W1

    Muszyński Tadeusz                                 - Członek KZ

    Maćkowiak Jerzy                                     - Członek KZ

  

            Delegaci

Na Walne Zebranie Delegatów do Krajowej Sekcji Górnictwa Rudy Miedzi NSZZ „Solidarność

  1. 1.      Ratka Jarosław

Na Walne Zebranie Delegatów do Zarządu Regionu Zagłębia Miedziowego NSZZ „Solidarność”

  1. 1.      Tatuśko Eugeniusz