O nas

O nas


15 grudnia 2017 r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie, podczas którego na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Jarosława Ratkę . Do Komisji weszli również: Adam Brygider, Radosław Danek, Mieczysław Gierczak, Krzysztof Grześ, Dawid Janicki, Tadeusz Jenda, Jerzy Maćkowiak, Tadeusz Muszyński, Krzysztof Nonas, Zbigniew Rogalski, Robert Szmigielski, Eugeniusz Tatuśko  i Anna Wydruk.
Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Remigiusza Berdela, Łukasza Szymańskiego, Włodzimierza Wiaducha, Ryszarda Wiśniowskiego i Jarosława Wydruka.

================================================================================

                                                                                                                           Polkowice 16.01.2018r.
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ ,,Solidarność’’
        ,,Energetyka’’ Sp. z o.o. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin
Skład osobowy władz związku NSZZ ,,Solidarność” w ,,Energetyka” Lubin Sp. z o.o.

                  
Komisja Zakładowa

Ratka Jarosław.                            - Przewodniczący                   KZ
Tatuśko Eugeniusz.                       - Wiceprzewodniczący           KZ-W3
Grześ Krzysztof                             - Sekretarz KZ
Nonas Krzysztof.                           - Zastępca przewodniczącego KZ wydział ES
Jenda Tadeusz                              - Zastępca przewodniczącego KZ wydział E3
Danek Radosław                           - Zastępca przewodniczącego KZ wydział BZ
Szmigielski Robert                         - Zastępca przewodniczącego KZ wydział OPN                  
Rogalski Zbigniew                         - Zastępca przewodniczącego KZ wydział E4
Brygider Adam                             - Zastępca przewodniczącego KZ wydział E-1
Gierczak Mieczysław.                    - E3
Janicki Dawid-                             - E-1
Wydruk Anna.                              - E2
Maćkowiak Jerzy.                         - E3
Muszyński Tadeusz                       - W3
   
Delegaci

Na Walne Zebranie Delegatów do Krajowej Sekcji Górnictwa Rudy Miedzi
NSZZ ,,Solidarność” w Lubinie
      Ratka Jarosław
      Tatuśko Eugeniusz

Na Walne Zebranie Delegatów do Zarządu Regionu Zagłębia Miedziowego
NSZZ ,,Solidarność „ w Legnicy
        Ratka Jarosław
        Tatuśko Eugeniusz