Witamy na stronie Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność "

StanowiskoDotyczy: wszczęcia procedury przystąpienia do sporu zbiorowego.

Ze względu na brak porozumienia dotyczącego wzrostu płac w 2021 r. z jednoczesnym sztywnym stanowiskiem Zarządu ,Energetyka” Sp. z o.o. Lubin

Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” informuje że wszczyna procedury dotyczące przystąpienia do sporu zbiorowego .

Pomimo argumentów wysuwanych podczas negocjacji przez stronę związkową tj. spadku realnej płacy pracowników poprzez wzrost cen (inflacja), z jednoczesnym wzrostem wydajności pracy i dużym zaangażowaniem załogi podczas wykonywania swoich obowiązków w poprzednim oraz mijającym sezonie grzewczym. Zarząd ,,Energetyka’’ Sp. z o.o. w Lubinie zaproponował propozycje płacowe nie do zaakceptowania, całkowicie pomijając argumenty strony związkowej.


W imieniu Komisji Zakładowej

NSZZ ,,Solidarność’’

Przewodniczący

Jarosław Ratka