Witamy na stronie Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność "

                                                                                                                                    


15 grudnia 2017 r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie, podczas którego na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Jarosława Ratkę (na zdjęciu). Do Komisji weszli również: Adam Brygider, Radosław Danek, Mieczysław Gierczak, Krzysztof Grześ, Dawid Janicki, Tadeusz Jenda, Jerzy Maćkowiak, Tadeusz Muszyński, Krzysztof Nonas, Zbigniew Rogalski, Robert Szmigielski, Eugeniusz Tatuśko, Ewa Woźniak i Anna Wydruk.
Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Remigiusza Berdela, Łukasza Szymańskiego, Włodzimierza Wiaducha, Ryszarda Wiśniowskiego i Jarosława Wydruka.

Zebrani wybrali również delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Jarosława Ratkę i Eugeniusza Tatuśkę oraz delegatów na WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”: Jarosława Ratkę i Eugeniusza Tatuśkę.

---------------------------------------------

                                       

Planowane Imprezy Związkowe w 2018r.


12 majaturniej wędkarski Eliminacje do turnieju Zarządu Regionu 
09 czerwiec- Festyn sportowy

27czerwiec- 1 Lipca - Wycieczka -,,Polska Wschodnia - Litwa”
15-16 września - pielgrzymka do Częstochowy.
28 września –impreza  z okazji 38 Rocznicy Powstania  NSZZ ,,Solidarność"    członków NSZZ ,,Solidarność "  Energetyka Lubin do aktywnego udziału w/wy. imprezach.   

 Zapraszamy 


DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ?

-Podstawowym zadaniem związku zawodowego jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.

-Związek sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- KZ Energetyka Lubin należy do SKGRM, która działa na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, pracy i uprawnień socjalnych pracowników KGHM.

-Związek egzekwuje świadczenia należne pracownikom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.

-Pracodawca chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku.

-Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

-Zasady wynagradzania pracowników ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym.

-Poprzez swoich związkowych przedstawicieli pracownik ma możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

-Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych.

-Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

                                             DLATEGO PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS