Witamy na stronie Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność "

WYBORY DO RADY PRACOWNIKÓW

W ,,Energetyka” sp. z o.o. Lubin 25-27 czerwca 2018 r.

KANDYDACI NSZZ ,,Solidarność" :

RADOSŁAW DANEK

KRZYSZTOF GRZEŚ

JAROSŁAW RATKA

ZBIGNIEW ROGALSKI

DARIUSZ ŚWIERCZ

ADAM WIERZBICKI


   

 Zapraszamy solidarnoscpng


DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ?

-Podstawowym zadaniem związku zawodowego jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.

-Związek sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- KZ Energetyka Lubin należy do SKGRM, która działa na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, pracy i uprawnień socjalnych pracowników KGHM.

-Związek egzekwuje świadczenia należne pracownikom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.

-Pracodawca chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku.

-Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

-Zasady wynagradzania pracowników ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym.

-Poprzez swoich związkowych przedstawicieli pracownik ma możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

-Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych.

-Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

                                             DLATEGO PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS